Hạ Long Bay View

Vị Trí “Vàng” – Tầm Nhìn Không Giới Hạn

Vị trí của Hạ Long Bay View là một trong những yếu tố làm nên giá trị sinh lời mạnh mẽ của dự án. Hiện tại, dự án đang sở hữu vị trí chiến lược tọa lạc tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và được đầu tư xây dựng bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng danh tiếng.